Ngân hàng chính sách công bố nợ quá hạn ở mức thấp

Kinh tế Tài chính
Mất:4 phút, 51 giây để đọc

Ngân hàng chính sách ra đời nhằm hỗ trợ cho người ngheo có vốn để sản xuất và kinh doanh

Chính phủ thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội để cung cấp các khoản vay cho các đối tượng chính sách để sản xuất và kinh doanh của họ nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Ngân hàng chính sách tiền thân là Ngân hàng Phục vụ người nghèo, được Thủ tướng Chính phủ thành lập ngày 31 tháng 8 năm 1995 theo Lệnh số 525/TTg. Thuộc sở hữu của nhà nước; hoạt đông trên khắp cả nước có vốn điều lệ; tài sản, con dấu; bảng cân đồi; Văn phòng chính đặt tại Hà Nội. Vốn cho phép ban đầu là 5 nghìn tỷ đồng và đã được bổ sung để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Đối với người nghèo, ngân hàng dựa vào các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp cận vốn; đó là sử dụng vốn nhà nước và các nguồn lực khác do nhà nước cung cấp. Cho phép tạo quỹ cho người nghèo vay vốn của Chính phủ để thực hiện chương trình vì người nghèo. Hoạt động của Ngân hàng không phải vì lợi ích của người nghèo mà ngay từ đầu nhằm mục đích duy trì vốn. Tăng vốn, giảm chi phí, chống đói, giảm nghèo. Đối với người nghèo; ngân hàng cho vay trực tiếp hộ nghèo mặc dù họ có đủ năng lực để làm việc. Nếu không có vốn thì có thể vay vốn để phát triển sản xuất. Bạn không cần phải thế chấp tài sản của mình;

Ngân hàng chính sách

Báo cáo định kỳ

Tổng nguồn vốn cho vay

Đây là số liệu được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hồng công bố tại phiên họp thường kỳ của Ngân hàng Chính sách xã hội quý 4/2020.

Cụ thể, bà Hồng đánh giá, năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đạt kết quả tốt trên các mặt hoạt động.

Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019. Đặc biệt, các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sác Xã hội để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.881 tỷ đồng so với năm 2019.

Tổng dư nợ

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/12/2020 đạt 226.197 tỷ đồng; tăng 19.391 tỷ đồng so với cuối năm 2019; trong đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó; tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất; kinh doanh tạo sinh kế và việc làm dư nợ đạt 166.818 tỷ đồng; chiếm 73,7% tổng dư nợ.

Riêng chương trình cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động.

Đáng chú ý, gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ; việc nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng thực hiện. Đến ngày 31/12/2020; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76%/tổng dư nợ; trong đó; nợ quá hạn chiếm 0,21%/tổng dư nợ.

 Ngân hàng chính sách

Triển khai kế hoạch mới

Trong thời gian tới, bà Hồng yêu cầu Ban điều hành tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 – 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược để thực hiện kịp thời; hiệu quả.

Các đơn vị trong hệ thống tích cực tham mưu cho cấp ủy; chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW; trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều; đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Tích cực huy động các nguồn vốn; trong đó; đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương; huy động tiền gửi từ các tổ chức; cá nhân trên thị trường; làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn… nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống. Đồng thời; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo đúng quy định./.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *