Petrolimex thiệt hại nặng trong năm 2020

Doanh nghiệp Kinh tế
Mất:4 phút, 26 giây để đọc

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được thành lập là kết quả của việc tái cân đối và tái cơ cấu Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, là công ty đại chúng theo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hoạt động kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, đầu tư vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh ngành, nghề Petrolimex kinh doanh và các ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

Ngoài các lĩnh vực xăng dầu, vận tải xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, mỡ nhờn và khí hóa lỏng, Petrolimex đầu tư vào các ngành: thiết kế, xây lắp, cơ khí và thiết bị xăng dầu. Bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ thương mại khác, trong đó có nhiều dịch vụ được coi là dẫn đầu tại Việt Nam như PLC, PGC, PG Tanker, Pjico ,.

Trong lĩnh vực xăng dầu, Petrolimex tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trên thị trường nội địa, theo chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với 29 trung tâm kinh doanh xăng dầu khác và 120 thương nhân phân phối xăng dầu. Trong số hơn 14. 000 cửa hàng xăng dầu bán lẻ thuộc mọi thành phần của nền kinh tế, Petrolimex sở hữu 2. 471 cửa hàng trên toàn quốc, giúp cho người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa và dịch vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp dễ dàng.

Petrolimex

Năm 2019

Năm 2019, Petrolimex đã đạt được kết quả xuất kinh doanh ấn tượng khi sản lượng đạt gần 13,9 triệu tấn; Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 189.604 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.648 tỷ đồng; Nộp ngân sách 44.519 tỷ đồng; Chia cổ tức Công ty mẹ là 30%, tương đương 3.572 tỷ đồng.

Do tác động của dịch Covid-19, trong năm 2020, PLX chỉ đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 122.000 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế là 1.570 tỷ đồng, giảm 70% so với thực hiện năm 2019.

Dù đã giảm mạnh chỉ tiêu về lợi nhuận trong năm 2020, nhưng PLX cũng không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Năm 2020

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX – sàn HOSE) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm tài chính 2020. Theo số liệu được công bố, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm tới 77,5% so với năm 2019.

Theo đó, trong năm 2020, Petrolimex ước tính doanh thu đạt 123.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.268 tỷ đồng. So với năm 2019, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp lần lượt giảm 35,1% và 77,5%.

Với số liệu vừa được công bố; ước tính năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex, ông Phạm Văn Thanh cho biết năm 2020 là một năm hết sức khó khăn khi đại dịch Covid xuất hiện và bùng phát trên toàn thế giới, kéo theo rất nhiều hệ lụy và các biến động khó lường.

Giá dầu lần đầu tiên trong lịch sử cũng đã sụt giảm mạnh xuống đến mức giá âm; khiến nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí; xăng dầu lớn trên thế giới lâm vào khủng hoảng; phá sản. Kinh tế toàn cầu cũng trải qua một cuộc suy thoái trầm trọng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống Petrolimex trong năm qua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 trong tất cả các lĩnh vực: kinh doanh phân phối xăng dầu; nhiên liệu hàng không; vận tải; hóa dầu; gas; và các dịch vụ phụ trợ khác.

Petrolimex

Báo cáo tài chính

Theo báo cáo tài chính quý III/2020 đã được công bố, tính tới 30/09/2020; tổng tài sản của Petrolimex giảm tới 6,9% so với đầu năm về 57.471,6 tỷ đồng. Trong đó; tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.980,8 tỷ đồng; chiếm 31,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 15.038,6 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 8.331,1 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.436,2 tỷ đồng; chiếm 11,2% tổng tài sản.

Bên cạnh đó; trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,2% so với đầu năm lên 17.116,3 tỷ đồng. Như vậy; tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn đã tăng từ 24,9% lên 29,8%.

Sang năm 2021; Petrolimex đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu (hoạt động cốt lõi); trong đó tập trung phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu; đầu tư mới; hiện đại hóa hệ thống cửa hàng hiện hữu,…/.

Nguồn: 24h.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *