Nghị định mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán Cổ phiếu - Trái phiếu
Mất:3 phút, 42 giây để đọc

Ngày nay chứng khoán đang được các nhà kinh tế quan tâm đến thời điểm này. Việc đầu tư chứng khoán đang được tìm kim nhiều nhất trên internet. Hiện nay, nước ta đã có nhiều quy định nghị định và thông tư liên quan đến cổ phiếu- trái phiếu chứng khoán trong nước và cả nước ngoài..

Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP về việc chào bán cổ phiếu. Nghị định này thể hiện rõ về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các giao dịch tại thị trường trong nước và cả chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Trong đó nghị định này quy định cụ thể điều kiện chào bán trái phiếu.

Nghị định 153/2020/NĐ-CP được ban hành để thay thế cho nghị định 81/2020. Đồng thời có sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 163/2018. Cụ thể những bổ sung sửa đổi đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền. Việc này không bao gồm chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, quản ký quỹ đầu tư chứng khoán nhưng không phải là công ty đại chúng).

chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền
chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền

Các điều kiện

1- Là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

2- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

3- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính. Tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

5- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

6- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện (1), (3), (4), (5), (6) nêu trên.

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

+ Doanh nghiệp phát hành là công ty .cổ phần.

+ Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

+ Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại (2), (3), (4), (5) nêu trên.

+ Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

+ Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Thực hiện chứng quyền phải đáp ứng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt
Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt

Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt.

Nghị định cũng quy định điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các điều kiện chào bán quy định nêu trên.

+ Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt.

+ Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng. Thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng. Kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Nguồn: vietstock.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *