XẾP DỠ ĐA DẠNG HÀNG HÓA


Xếp dỡ là hoạt động kinh doanh lõi của Công ty, dịch vụ xếp dỡ chất lượng: an toàn, năng suất, hiệu quả có được nhờ kết hợp các yếu tố:

 • Quy trình xếp dỡ khoa học.
 • Đội ngũ chỉ đạo xếp dỡ đuợc đào tạo chính quy, có kinh  nghiệm.
 • Đội ngũ công nhân trẻ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, có bề dày kỹ năng
 • Công cụ xếp dỡ hiện đại.
 • Tổ chức xếp dỡ khoa học hợp lý.

Thị trường hiện nay AHS đang thực hiện 

 • Khai thác xếp dỡ (thị phần 100%) tại vùng nuớc chuyển tải Hạ Long: Thiết bị, phôi thép, thiết bị dự án các tàu cỡ lớn, hiện đại ko thể vào Cảng Hải phòng, hàng đi thẳng vào chân nhà máy, công trình không phải qua Cảng tiết kiệm chi phí. Hãng tàu RICKMER LINES
 • Nhà thầu  xếp dỡ Conainer của CTCP Cảng Nam Hải
 • Nhà thầu  xếp dỡ Container của Cảng Hải An
 •  Nhà thầu  xếp dỡ của Container Cảng PTSC Đình Vũ
 • Nhà thầu xếp dỡ tại Jetty Nhà máy xi măng Nghi sơn Thanh Hoá.
 • Nhà thầu xếp dỡ tại các kho bãi: Vietfracht, Gemadept, Marshipping, Kho SFS Hải An

Dự án lớn đã thực hiện

 • Dây chuyển thiết bị nhập khẩu dự án Nhà máy xi măng Hải Phòng (Đan mạch)
 • Dây chuyển thiết bị nhập khẩu dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh(Đan mạch)
 • Dây chuyền thiết bị nhập khẩu dự án Nhà máy xi măng Phúc Sơn (China+EUR)
 • Tank bia nhà máy bia Hà Tây
 • Dự án điện chạy bằng sức gió của Huyện đảo Bạch Long Vĩ ( Từ Tây Ban Nha)
 • Ôtô chuyên dùng, các loại cho Công nghiệp khai thác mỏ
 • Sắt thép phục vụ công nghiệp đóng tàu: TCT đóng tàu Bạch Đằng, Nam Triệu, Phà rừng 
Dịch vụ khác