VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA


Cùng với hoạt động lõi là xếp dỡ, AHS đã vận chuyển hàng hoá an toàn, nhanh chóng nhiều thiết bị dự án, phôi thép, thép đóng tàu ..trọn gói hàng hoá từ các Cảng biển, kho bãi về chân công trình, nhà máy và ngược lại Vận chuyển toa tàu hoả chở khách

Dịch vụ khác