Công ty TNHH MTV An Hải Nghi Sơn

Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

031.3810828 FAX: 031.3810966

(*) là thông tin bắt buộc.