Công ty TNHH xếp dỡ An Hải

Km2+200, đường xuyên đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2 Quận Hải An, Hải Phòng.

031.3810828 FAX: 031.3810966

 

(*) là thông tin bắt buộc.