Công ty CP xếp dỡ vận tải An Hải

Km2+200, đường xuyên đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2 Quận Hải An, Hải Phòng.

ĐT: 031.3210828

 

 

(*) là thông tin bắt buộc.