Giao nhận, đánh giá tình trạng Container

Giao nhận chính xác, đầy đủ, trung thực

Trình độ, kinh nghiệm, thái độ phục vụ tận tâm của đội ngũ giao nhận AHS sẽ giúp cho khách hàng yên tâm, không phải lo lắng, về hàng hoá vận chuyển, xếp dỡ của mình.

Phạm vi giao nhận hiện nay:

  • Chấm bay cho hãng tàu tại Cảng Nam Hải, Cảng Hải An, cảng PTSC Đình Vũ.
  • Giao nhận Container tại tại Cảng Nam Hải, cảng PTSC Đình Vũ.
  • Giao nhận hàng hóa thiết bị tại vùng nước chuyển tải Hạ Long
Dịch vụ khác