Cung ứng nhân lực chuyên nghành xếp dỡ


Khách hàng tiết kiệm được chi phí quản lý, tuyển dụng, đào tạo và chủ động sử dụng nguồn nhân lực dồi dào  phục vụ công việc xếp dỡ, đóng rút ruột Container, bao gói, phân loại chọn lọc hàng hoá vì đã có AHS:

  - Cung ứng nhân lực có trình độ xếp dỡ, chỉ đạo xếp dỡ, giao nhận, lái cần tàu có tay nghề cao, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ phục vụ chuyển nghiệp để tham gia vào dây chuyền xếp dỡ tại các cảng biển, kho bãi, nhà máy, siêu thị, v.v

 - Cung ứng nhân lực cho cẩu Container, thiết bị, đóng rút ruột tại Cảng Nam Hải, cảng Hải An, cảng PTSC Đình vũ...

 - Cung ứng nhân lực cho đóng rút ruột Container, kho bãi Vietfracht, Gemadept HP ...

 - Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Dịch vụ khác