CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA

 


* AHS cung cấp vật tư và nhân công thực hiện chằng buộc hàng hoá, thiết bị trên các tàu hàng xuất tại các cảng biển tại khu vực Cảng Hải Phòng, Cái Lân, vùng nước chuyển tải v.v

 + Chằng buộc đúng qui trình phù hợp thoả mãn yêu cầu của Tàu, đại lý

 + Chằng buộc nhanh chóng ngay theo tiến trình xếp hàng

 + Cung cấp một phần hay toàn bộ vật tư chằng buộc: Gỗ chèn lót, cáp thép, cáp nylon, maní, tăng đơ, cóc bắt cáp, đinh vít,  pad-eye, vải cao su chèn, xích chằng buộc v.v Giá cả phù hợp, vật tư giao tại tàu

 + Công cụ chằng buộc kỹ thuật cao, chuyên nghiệp: Máy căng cáp, cắt cáp, cưa máy, máy hàn

* Dự án đang thực hiện

 + Thiết bị nhà máy nước (Hanvico - Quatar)
 + Thiết bị gia công Dự án lọc dầu Dung Quất
 + Thiết bị của Lilama xuất khẩu Ân Độ

Dịch vụ khác