AHS Vinh dự đón nhận “Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO”

00:00:0021/05/2009

Thay mặt AHS, ông Trần Văn giám đốc Công ty lên nhận Biển “Doanh nghiệp Văn hóa - UNESCO Việt Nam”. Đây là một bằng chứng về những công lao và đóng góp của AHS trong việc phát triển về con người, kinh tế, môi trường và sự tiến bộ của xã hội thông qua những phương pháp quản lý điển hình và các hoạt động chuyên môn và xã hội tiêu biểu.

Ngày 21 tháng 05 năm 2009 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, CTCP Xếp dỡ Vận tải An Hải vịnh dự được công nhận là Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO Việt Nam..

 

Thay mặt AHS, ông Trần Văn giám đốc Công ty lên nhận Biển “Doanh nghiệp Văn hóa - UNESCO Việt Nam”. Đây là một bằng chứng về những công lao và đóng góp của AHS trong việc phát triển về con người, kinh tế, môi trường và sự tiến bộ của xã hội thông qua những phương pháp quản lý điển hình và các hoạt động chuyên môn và xã hội tiêu biểu.

AHS cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, người lao động, và ngày càng phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Thông tin liên hệ
contac

Công ty CP xếp dỡ vận tải An Hải

Địa chỉ:Km2+200, đường xuyên đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2

Quận Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3210828

Xem bản đồ
contac

Công ty TNHH xếp dỡ An Hải

Địa chỉ: Km2+200, đường xuyên đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2

Quận Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3810828 FAX: 031.3810966

Xem bản đồ
contac

Công ty TNHH MTV An Hải Nghi Sơn

Địa chỉ : Thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng

Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3862358, FAX: 037.3862358

Xem bản đồ